Thiết bị kéo nắn xe tai nạn là dòng thiết bị chuyên dụng và rất tiện lợi cho việc sửa chữa, kéo nắn thân vỏ, sắt si, khoang động cơ…. của xe con, xe tải nhẹ và xe du lịch