Thiết bị làm lốp là dòng thiết bị không thể thiếu trong garage hay các xưởng dịch vụ. Dòng thiết bị này gồm 2 nhóm thiết bị chính là thiết bị ra vào lốp và thiết bị cân bằng lốp/