Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 : 2017 áp dụng với cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô

Ngày 17/10/2017 mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô. Theo đó các doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải đáp ứng yêu cầu tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 : 2017

Xem chi tiết về Nghị định 116/2017/NĐ-CP tại đây: http://tanphatauto.vn/nghi-dinh-1162017nd-cp-ve-quy-dinh-dieu-kien-san-xuat-lap-rap-nhap-khau-va-kinh-doanh-dich-vu-bao-hanh-bao-duong-o-to/

Các doanh nghiệp phải đảm bảo được các yêu cầu tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 : 2017

– Đất xây dựng nhà xưởng phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Doanh nghiệp

– Mặt bằng, nhà xưởng bảo đảm cho quá trình bảo hành, bảo dưỡng;

– Các khu vực phải đáp ứng được việc thực hiện các công đoạn khác nhau của quy trình (tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng…);

– Có đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị bảo hành, bảo dưỡng; thiết bị đo lường tuân thủ pháp luật về đo lường; có cam kết hỗ trợ của DN sản xuất, lắp ráp ô tô trong hoặc ngoài nước.

– Các thiết bị chẩn đoán phải phù hợp với loại xe; phần mềm cho thiết bị chẩn đoán tuân thủ luật SHTT.

– DN phải duy trì đội ngũ nhân lực đầy đủ; đáp ứng các điều kiện an toàn PCCC và VSLĐ, đủ hồ sơ về BVMT đã được phê duyệt; có hệ thống quản lý chất lượng bảo hành, bảo dưỡng.

Dưới đây là chi tiết về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 : 2017 các bạn có thể tham khảo

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 : 2017 áp dụng với cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô

——————————————————————————————————————————-

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 : 2017

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 : 2017

——————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 : 2017

——————————————————————————————————————————- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 : 2017

——————————————————————————————————————————- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 : 2017

——————————————————————————————————————————- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 : 2017

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 : 2017 áp dụng với cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô